Eesti
English По-русски Українською
Konsulaarinfo » Viisa (Schengeni viisa) »

Viisa (Schengeni viisa)

Koostööst firmaga VFS Global
news Viisa taotlemiseks vajalikud dokumendid
news Viisataotlusankeet
news Viisavaba reisimine Eestisse
news Euroopa Liidu ja Ukraina vaheline viisalihtsustusleping
news Viisa taotlemine
news Peamised Schengeni põhimõtted
news Viisataotleja isikuandmete kaitse alased õigused
news Viisa andmisest keeldumise, viisa kehtetuks tunnistamise või viisa tühistamise otsuse vaidlustamise avaldus

TopBack

© Eesti Suursaatkond Kiievis Puškinska tn 43B, Kiev 01901, Ukraina tel. (380 44) 590 07 80, e-mail: Embassy.kyiv@mfa.ee