Eesti
English По-русски Українською
Reisimine Ukrainasse »

Ukraina - Travel Info

25.08.2015

TÄHELEPANUKS


Soovitame vältida reisimist Krimmi Autonoomsesse Vabariiki, Donetski ja Luganski oblastitesse. Tungiva vajaduseta soovitame vältida reisimist Harkivi regiooni ja Kagu-Ukrainasse.

Ukraina suuremates linnades võib esineda stiihilisi meeleavaldusi. Välisministeerium soovitab ohutuse eesmärgil vältida kõiki meeleavaldusi ja rahvakogunemisi. Vajadusel järgige kohalike ametivõimude korraldusi, kohalikke uudiseid ja Eesti Suursaatkonna Kiievis soovitusi.

Soovitame kindlasti enda Ukrainas viibimine registreerida Välisministeeriumi kodulehel

Võimalike probleemide vältimiseks tuleks reisides säilitada tähelepanu enda ja oma asjade (dokumendid, raha jms) turvalisuse suhtes. Raha ja dokumendid tuleks soovitavalt hoida eraldi, samuti tuleks hoida raha mitmes eraldi jaos. Eriti tähelepanelik tasub olla suurlinnades, ühistranspordis, turistide poolt sageli külastatavates paikades jm rahvarohketes kohtades.

Dokumentide kaotamisel tuleb pöörduda lähimasse miilitsajaoskonda ning teha vastav avaldus. Avalduse alusel antakse välja vastav tõend ning see saab aluseks konsuli poolt Eestisse tagasipöördumiseks ajutise reisidokumendi vormistamisel.

Tolliregulatsioonist
Tolli puudutav seadusandlus keelab sularaha, reisitšekkide, krediitkaartide vm dokumentide saatmise läbi Ukraina rahvusvahelise postisüsteemi, sellised saadetised kuuluvad konfiskeerimisele kui salakaup.

Reisijad peavad Ukrainasse sisenemisel deklareerima kogu kaasavõetud sularaha ja väärtesemed, kui soovivad need hiljem Ukrainast välja viia. Deklaratsioon tuleb esitada Ukraina tolliterritooriumilt väljasõidul.
Vastavalt tolliregulatsioonile on suurim rahasumma, mille sissetoomiseks pole vaja kirjalikku eriluba, 10 000 USD. Tähelepanu – juhul, kui puudub deklaratsioon sissetoodud summa kohta, võib Ukrainast välja viia kuni 1000 USD.

Täpsem teave tolliregulatsioonidest Ukraina Tolliameti kodulehel (inglise keeles): http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/en/index

Radiatsioonitasemest
Igapäevased mõõtmised ja kontroll, sh rahvusvahelised hinnangud kinnitavad, et Kiievis ja suuremas osas Ukraina territooriumist ei kujuta radiatsioon ohtu ning jääb allapoole lubatud ülempiiri.
Toiduainete puhul tuleks olla tähelepanelik pigem raskemetalle, nitraate ning muid saasteaineid sisaldada võivate toodete suhtes. Suurematel turgudel teostatakse müüdavate kaupade suhtes tõhusat ja igakülgset kontrolli, toidukaupade ostmisel väikestelt turgudelt ja tänavalt tuleks suhtuda ettevaatusega metsasaadustesse.

Arstiabi
Ukrainasse reisides on soovitav teha endale reisikindlustus, mis sisaldaks meditsiinilise abi osutamisega seotud kulude katmist. Välismaalastele kvaliteetset ravi pakkuvad erahaiglad ja -kliinikud on küllalt kulukad. Ööpäevaringset esmaabi ja kiirabiteenust pakub näiteks American Medical Centers: http://www.amcenters.com/
tel/faks: 44 461-9600, kiirabi: 44 461-9595.

Riikliku kiirabi saab kutsuda telefonil 103.

Raviasutuste kontakte leiab portaalidest: http://www.whatson-kiev.com või http://www.brama.com

Kasulikud lingid:
Ukraina reisiinfo
Ukraina riigipiiri ületamisest

KUI VAJAD VÄLISRIIGIS ABI

Sõltuvalt juhtunust on paljudes olukordades abiks perekond, sõber, lennufirma, reisikorraldaja, tööandja või reisikindlustusfirma.
Konsulaarabi saab Eesti Suursaatkonnast või Eesti Aukonsulaadist Ukrainast.
Hädaolukorras saab konsulteerida Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 6377 000 või +372 53 01 9999 (24h).

RIIKI SISENEMISE TINGIMUSED

Juhime tähelepanu sellele, et Ukrainal on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike  koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium reisiinfo õigsuse ega selle kasutamisest tekkida võiva kahju eest.

Ukraina valitsus on kehtestanud 04.06.2015 määrusega nr. 367 Ukraina ajutiselt okupeeritud aladele sisenemise ja sealt väljumise korra. Selle eesmärgiks on reguleerida kodanike reisimist Krimmi Autonoomsesse Vabariiki, mille ebaseaduslikku annekteerimist Vene Föderatsiooni poolt rahvusvaheline üldsus, sh Eesti, ei tunnusta. Nimetatud korra alusel sisenevad välismaalased ja kodakondsuseta isikud Ukraina ajutiselt okupeeritud aladele ja väljuvad sealt kontrollpunktide kaudu ainult kehtiva passi ja eriloa alusel. Eriloa väljastavad välismaalaste ja kodakondsuseta isikute viibimiskoha järgsed Ukraina migratsiooniameti üksused.

Eriloa taotlemiseks peab välismaalane või kodakondsuseta isik esitama järgmised dokumendid:
Taotlus
Pass
Ukrainas viibimise seaduslikku alust kinnitav dokument
Koopia ukraina keelde tõlgitud isikuandmetega dokumendist
Okupeeritud aladele sisenemise eesmärki tõendav dokument
Ukrainas viibimise ajal piisavaid elatusvahendeid tõendav dokument
Kolm fotot (3,5 cm x 4,5 cm).

Isikud, kes rikuvad Ukraina okupeeritud aladele sisenemise ja sealt väljumise korda, võetakse vastutusele vastavalt seadusele.

Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada lähimast saatkonnast:

Ukraina suursaatkond Tallinnas
Lahe 6, 15170 Tallinn
tel. (+372) 601 58 15
faks (+372) 601 58 16
e-mail: emb_ee@mfa.gov.ua
http://estonia.mfa.gov.ua/en
tel. (+372) 601 58 35 (konsulaarosakond)

Kohtumised saatkonnas ja konsulaadis tuleks kokku leppida eelnevalt telefoni, faksi või e-posti vahendusel.

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel Travel Information Manual´i  (TIM), kus  reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

Välisministeeriumile edastatud andmetel on Eesti kodanikule Ukrainasse reisimine kuni 90 päeva poole aasta jooksul viisavaba. Pass peab kehtima kogu plaanitava reisi vältel. Vajadusel saab lisainformatsiooni Ukraina Suursaatkonnast Tallinnas tel (+372) 601 58 35.

 

 

 

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Kiievis Puškinska tn 43B, Kiev 01901, Ukraina tel. (380 44) 590 07 80, e-mail: Embassy.kyiv@mfa.ee