Eesti
English По-русски Українською
Töötamine Eestis »


Ukraina kodanikel on õigus Eestis töötada kui:

 • nad viibivad Eestis elamisloa alusel
 • või neil on registreeritud lühiajaline töötamine.

Esimesel juhul, kui Ukraina kodanik on Eestis töö leidnud, saab ta taotleda elamisluba töötamiseks, täpsem info on leitav siit.

Teisel juhul, kui lühiajaline töötamine (kuni 365 päeva 455-päevase perioodi jooksul) on tööandja poolt Politsei- ja Piirivalveametis eelnevalt registreeritud, võivad viisa või viisavabaduse alusel Eestis ajutiselt viibivad Ukraina kodanikud Eestis ka töötada. Biomeetrilise passi või C-viisa alusel võib Eestis töötada 90 päeva poole aasta jooksul. Kui lühiajaline töötamine on registreeritud pikemaks perioodiks kui 90 päeva, saab taotleda pikaajalist Eesti viisat (D-viisa).

Lühiajalise töötamise registreerimise kohta saab täpsemalt lugeda siit.

D-viisa taotlemine

D-viisa taotluse esitab töötaja isiklikult (kuna vajalik on sõrmejälgede hõivamine) kas:

 • Eesti Suursaatkonnas Kiievis
 • või PPA teeninduses Eestis.

D-viisa taotlemiseks Kiievi saatkonnas on vaja esitada järgmised dokumendid:

 • välispass, mis kehtib vähemalt 3 kuud peale taotletava viisa kehtivuse lõppu;
 • elektrooniliselt täidetud C-viisa taotlus, mida ei pea välja trükkima, kuid e-postiga saadetud taotluse number tuleb kirjutada D-viisa ankeedile;
 • täidetud ja allkirjastatud D-viisa taotlus välja trükitult koos C-viisa ankeedi numbriga;
 • 1 värvifoto 35x45mm D-viisa taotlusele;
 • kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava viisa kehtivusajal; tervisekindlustuslepingu kindlustusvastutuse alammäär on 30 000 eurot kogu Eestis või Schengeni ruumis viibimise aja kohta;
 • reisi eesmärki tõendavad dokumendid ehk lühiajalise töötamise registreering välja trükitult.

D-viisa taotlemine on Ukraina ja Valgevene kodanikele tasuta. Teiste riikide kodanikud tasuvad riigilõivu 80€.

Riigilõivu saab maksta saatkonnas sularahas (eurodes) või pangakaardiga ning üle kanda järgmistele pangakontodele Eestis (makse saaja on Rahandusministeerium):

 • SEB Pank р/с EE891010220034796011 SWIFT/BIC: EEUHEE2X
 • Swedbank р/с EE932200221023778606 SWIFT/BIC: HABAEE2X

Viitenumber: 2900073630

Rahvusvahelisel maksekorraldusel palume viitenumbri märkida selgituse reale!

Makse selgitus: Viisataotluste läbivaatamine

TopBack

© Eesti Suursaatkond Kiievis Puškinska tn 43B, Kiev 01901, Ukraina tel. (380 44) 590 07 80, e-mail: Embassy.kyiv@mfa.ee